Certificació digital

 

DIRECCIÓ PUNT DE REGISTRE DE FIRMA ELECTRÒNICA: Ajuntament de Genovés
TELÈFON: 96 222 91 66  FAX: 96 222 91 80
HORARI: De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h

 

Qui som?

La Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - ACCV proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes d'identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: els certificats digitals i les tecnologies associades.

Els certificats emesos i la resta de servicis que la ACCV presta s'ajusten al que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, per la qual cosa la ACCV gaudix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per la ACCV es pot generar la firma electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

 

Per a que ser serveix la firma digital?

  • Presentar la declaració de la Renda.
  • Utilitzar els Servicis Interactius per a demandants d'ocupació
  • Aconseguir la vida laboral.
  • Consultar dades cadastrals.
  • Sol·licitar beques i ajudes de la Generalitat.
  • Realitzar qualsevol tipus de tràmit amb l'administració.

 

Com puc obtindre un certificat de la ACCV?

Per a obtindre la firma digital has de sol·licitar-la per escrit en l'Ajuntament i portar una còpia del DNI. Pots obtindre més informació en l'Ajuntament i en www.accv.es.