Nòmines alcaldia

En aquest espai, amb la finalitat de complir amb els criteris de transparència, es penjaran de forma regular les nòmines de l'alcalde.