Observatori mediambiental

L'Observatori Mediambiental s'ha constituït en febrer de 2013, amb l'objectiu de conéixer a través d'indicadors ambientals l'estat i la qualitat de l'ambient en el municipi de Genovés.

 

L'Observatori Mediambiental

  • Proporciona informació bàsica i indicadors sobre l'estat ambiental del municipi i sobre la resposta institucional a desafiaments (metes) ambientals.
  • Propícia un escenari per mitjà del qual la població pot estar més i millor informada, i qualificar els seus processos de participació en la gestió ambiental.
  • Permet una interacció amb la ciutadania a fi que esta participe proactivament en la generació d'informació ambiental i en projectes ambientals.
  • Accés a la informació de forma pública, permanent i transparent, així com els resultats de la seua gestió ambiental.

 

A continuació vos mostrem els resultats mensuals d'arreplega de residus en Genovés durant el primer semestre de 2013. En la gràfica podem veure el número de kilos que s'han recollit de RSU i material selectiu, en total i per habitant.

 

 

 

 

Localització dels contenidors de RSU.

 

Localització dels contenidors de recollida selectiva.