Perfil del contractant

Posem a la seua disposició la informació necessària per a poder contractar amb l'Ajuntament de Genovés. Des d'esta pàgina vosté podrà accedir a la informació referent als requisits necessaris per a concórrer als contractes. Departament de Contractació de l'Ajuntament de Genovés.