Dimecres
15
Juliol
2015
8
30
Calendari del contribuent

L'Ajuntament de Genovés realitza el servici de recaptació tributaria a través del Servici de Gestió Tributaria de la Diputació de València

 
El Servici de Gestió Tributària (SGT) realitza la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic dels ajuntaments de la província que han delegat estes funcions en la Diputació de València.
 
La nostra meta és facilitar al contribuent el compliment de les obligacions tributàries i aconseguir, així, l'increment dels ingressos dels ajuntaments en benefici dels ciutadans.
 
Per a aconseguir-la, és fonamental l'atenció al contribuent en totes les matèries del cicle tributari, des de qualsevol de les oficines que el SGT té en la província.
 
1er Periode de pagament
(De l'1 de març al 30 d'abril)
2ón Periode de pagament
(Del 15 de juliol a l'1 d'octubre)
Exaccions municipals Impost de bens immobles rústica
  Impost de bens immobles urbana
  Impost d'activitats econòmiques
  Impost vehicles de tracció mecànica