Contractació de les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Genovés (01/12/2017)
Aquest Ajuntament tramita la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat de les pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament del Genovés.
1/12/2017

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

Termini de presentació de propostes: 8 dies naturals 

Inici: 02/12/2017 - Finalitza: 10/12/2017

Descarregar certificat del període d'exposició