Agenda 21

 

 

 
Què és l'Agenda 21?
 
L'Agenda 21 és un programa global per al desenrotllament sostenible que comprén qüestions econòmiques, socials, culturals i de protecció del medi ambient. És una nova forma d'entendre el desenrotllament i la gestió del territori per a preservar el medi ambient. Pretén establir les bases per un desenrrotllament sostenible.
 
Entenent per desenvolupament sostenible aquell "desenvolupament que satisfà les necessitats de les generacions actuals sense posar en perill la satisfacció de les necessitats de les generacions futures" (Informe Brundtland, 1987).
 
Les característiques que ha de tenir un desenvolupament perquè es pugui considerarsostenible són:
 
  • Usar els recursos eficientment.
  • Promoure al màxim el reciclatge i la reutilització.
  • Donar confiança al desenrotllament i implantació de tecnologies netes.
  • Restaurar els ecosistemes agreujats.
  • Promoure l'autosuficiència regional.
  • Reconéixer la importància de la Naturalesa per al benestar social.
  • Assegurar que l'activitat econòmica millore la qualitat de vida de tots.
 
L'Agenda 21 Local és un important instrument per fer efectiu un desenvolupamenteconòmic compatible amb la conservació ambiental a nivell local. És un procés de millora permanent, no és només un estudi, un informe o el compliment de la normativa vigent, és un sistema que permet evolucionar i suposa una nova forma de gestionar un municipi.
 
 
Projecte de desenvolupament sostenible en Genovés, Agenda 21.
Premi Conama 2011 a la sostenibilitat 
 
El passat 29 de novembre de 2011, l'alcalde de Genovés, Emilio Llopis i el regidor de Medi Ambient, Joaquín Masip van arreplegar a Vitoria-Gasteiz el 1er Premi CONAMA a la sostenibilitat en la categoria de municipis de menys de 5.000 habitants. 
 
L'entrega dels premis es va realitzar dins dels actes del 5o Congrés Nacional de Medi Ambient. 
 
Este premi reconeix l'esforç de l'Ajuntament i els ciutadans de Genovés per la implantació de l'Agenda 21 Local i el Fòrum de Participació Ciutadana així com els resultats obtinguts en els últims anys en matèries com l'estalvi energètic, la posada en valor dels espais naturals i el foment de la formació i l'ocupació.