Escola Infantil de Genovés

 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE GENOVÉS: Prolongació Carrer Lepant  S/N
TELÈFON: 96 222 96 23  FAX: 96 222 91 80
HORARI: De dilluns a divendres de 8.00 a 18.00h 

 

Des de l’any 2010, l’Escola Infantil Municipal ha passat a tindre noves instal·lacions, adaptant-se així a les noves necessitats.

Es tracta d'una Escola, que complís els requisits establerts pel Decret 2 / 2009 de 9 de gener del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el primer cicle de l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.