PERFIL DEL CONTRACTANT

 

Des del 26 de febrer de 2018 el perfil del contractant de l'Ajuntament de Genovés passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per a accedir a les licitacions publicades des d'aquesta data, pot fer-ho a través d'aquest enllaç: accés a la Platataforma de Contractació del Sector Públic

 

L’Ajuntament de Genovés informa a empresaris, empresàries i persones jurídiques sobre l'obligatorietat d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o de la comunitat autònoma, abans del 9 de setembre de 2018, si volen participar en processos de contractació en l’Administració Pública. Més informació