Bar del Poliesportiu Municipal del Genovés
Contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat de l'explotació i conservació del bar situat en el Poliesportiu Municipal del Genovés.
14/03/2018

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

Termini: 7 dies hàbils (del 15/03 al 27/03)

Certificat període d'exposició: https://genovessitae.sede.gva.es/sitae/