Bases per a la constitució d’una borsa de personal aquàtic: monitors de natació i socorristes per a la Piscina Coberta i d’estiu (08/06/2018)
Concurs de mèrits per a la formalització d'una borsa de treball de monitors aquàtics i socorristes per a la Piscina Coberta Municipal i la piscina d'estiu de Genovés.
12/06/2018

Sistema selectiu: Concurs-oposició

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals

Inici: 17/04/2017 - Finalitza: 07/05/2018