Campanya Ceratitis capitata Wied 2017
La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural facilitarà als agricultors el producte necessari per a un tractament per procediments terrestres de les varietats primerenques (Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, **Salustiana i Nova) sent a càrrec d'aquest agricultor les despeses d'aplicació.
15/09/2017

Es realitzarà la petició del producte adjuntant un llistat dels agricultors. En dita llistada s'hauran d'indicar les següents dades:

  • Cognoms i nom de l’agricultor.
  • DNI
  • Terme municipal en el qual es troba l'explotació
  • Nº de polígon i parcel·la
  • Superfície i edat de la plantació

S'elabora un llistat independent per a cada varietat, indicant-se clarament en el mateix, el total de la superfície i la unitat de la superfície utilitzada (fanecades, hectàrees o m2). Adjuntar un resum final per varietats indicant la superfície de cada varietat, així com la suma total i la documentació requerida en cada cas.

El producte fitosanitari lambda cihalotrin 1,5% serà repartit, segons disponibilitats, a raó de 325 cc/ha i 325 cc de proteïna hidrolitzada per hectàrea. El repartiment podrà ser segons el cas, en equivalent de lambda cihalotrin 10% amb proteïna hidrolitzada.

Aquest producte serà utilitzat per a la realització de tractaments en pulverització “cebo”, no estant autoritzat el seu ús en aquelles parcel·les la producció de les quals es destine a exportació a U.S.A.

Per a aquelles produccions reconegudes com a ecològiques es repartirà el producte Spinosad, en formulació “cebo” a raó de 1 l/ha per al tractament de “parcheo”.

 

LES INSCRIPCIONS SERAN EN L’AJUNTAMENT DEL GENOVÉS EN ELS DIES I HORARIS SEGÜENTS:

 

·         HORARI DIVENDRES 15/09/2017

De 13.00 h a 14.00 h

 

·         HORARI DILLUNS 18/09/2017

De 10.00 h a 14.00 h

 

·         HORARI DIMARTS 20/09/2017

De 10.00 h a 12.00 h