Concurs cartell Fira de Sant Pasqual (ACTUALITZAT 04/04/2017)
Des de l’Ajuntament de Genovés convoquem un concurs de disseny del cartell destinat a ser la imatge representativa de la X Fira Tradicional de Sant Pasqual del Genovés 2017.
4/04/2017
ACLARIMENT SOBRE LA FORMA D'ENTREGA DELS TREBALLS:   Els treballs s’entregaran per registre d’entrada a l’Ajuntament de Genovés. S’entregaran dins d’un sobre tancat signat amb un pseudònim, que al mateix temps contindrà un altre sobre tancat, també signat amb pseudònim, amb el formulari d’inscripció present en aquestes bases.   Els treballs seran presentats en format A3 o A4, s’entregaran en paper, a més de format digital, arxiu JPG o PDF a la major resolució possible.