Convocatòria del Ple extraordinari 30/03/2017
Edicte de l'Ajuntament de Genovés sobre convocatòria de ple extraordinari que se celebrarà el dia 30 de març de 2017 S'adjunta PDF amb l'ordre del dia. Es recorda que en finalitzar la sessió, els assistents podran formular les preguntes que creguen oportunes al ple.
28/03/2017