Edictes de l'Ajuntament de Genoves
Modificacions en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i en els reglaments de l'ús d'instal·lacions i locals muncipals i de l'escola infantil.
4/07/2018

Aprovació incial de la modificació del reglament de l'ús d'instal·lacions i locals municipals.

Publicació en el tauler d'anuncis electrònic

Reclamacions fins: 17/08/2018

Enllaça al reglament

 

Aprovació inicial de la modificació de l'article 5.2 de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Publicació en el tauler d'anuncis electrònic

Reclamacions fins: 20/08/2018

Enllaç a l'ordenança

 

Aprovació de la modificació inicial del reglament de l'escola infantil municpal de primer cicle

Publicació en el tauler d'anuncis electrònic

Reclamacions fins: 20/08/2018

Enllaç al reglament