Llei de dependència - Àrea de Serveis Socials
L'Ajuntament de Genovés disposa d'un nou servici orientat a la dependència. Adjuntem un fullet explicatiu on expliquem; que és?, els possibles destinataris, els graus de dependència, les fases del procediment i el catàleg de serveis als quals es pot optar.
27/02/2018