Mediació familiar i intermediació en problemàtiques hipotecàries i desnonaments
L’Ajuntament del Genovés disposa d’un Servei d’Intermediació Hipotecària gràcies al Conveni subscrit entre la Diputació de València i el Col·legi d’Advocats de València. En aquest servei d’intermediació s’atén de forma gratuïta a tots aquells veïns de XÀTIVA i municipis del seu partit judicial que puguen tindre problemes amb el pagament de la seua hipoteca, perquè ajudats per un Mediador puguen plantejar solucions satisfactòries per a ambdues parts.
23/02/2018

La Mediació és un procés alternatiu de resolució de conflictes que facilita que les persones puguen resoldre les seues discrepàncies de forma pacífica i satisfactòria a través del diàleg, ajudats per un mediador.

 

Amb l’ajuda del mediador es pot negociar amb el Banc un refinançament del préstec hipotecari, una dació en pagament, un lloguer social o inclús arribat el cas, la suspensió del llançament de l’habitatge, així com la revisió de la clàusula sòl.

 

El procés de mediació pot ser molt útil quan surten problemes en les relacions familiars i veïnals.

 

Dins de la mediació familiar es poden resoldre problemes referents a separacions, divorcis, ruptura de parella, règim de visites, problemes amb el compliment de les pensions d’aliments, discrepàncies a la cura i educació dels fills, modificació de mesures establertes en sentència, liquidació de guanys. Es tracten casos ja judicialitzats o no.

 

Problemes de convivència entre pares i fills, entre germans, discrepàncies vinculades a la cura dels avis o pares majors, dificultats dels avis per a veure als seus néts.

 

I en general tot conflicte o discrepància que surta de l’àmbit de les relacions familiars.

 

En els conflictes veïnals i comunitaris també és molt útil la mediació per a resoldre discussions entre veïns per qüestions de sorolls, aigües, molèsties produïdes per animals domèstics, discrepàncies en l’ús i cura dels espais comuns de les finques, reparacions de les finques en règim de propietat horitzontal, col·locació d’ascensors. Conflictes de convivència per qüestions culturals o religioses, problemes de confrontes, arbres o rames en finca aliena, etc.

 

El Servei de Mediació es dóna els DIVENDRES en la Plaça de la Trinitat, 8 baix de XÀTIVA, en horari de 10.00 a 14.00 h. A aquest servei poden acudir els veïns del GENOVÉS i dels municipis del partit judicial, sol·licitant cita prèvia a través del número 963103189.