Obert et termini de presentació de sol·licituds del bo infantil per als alumnes de l’Escola Infantil Municipal matriculats per al curs 2018-19
La sol·licitud del bo infantil i la documentació que es demana cal presentar-la en l’Ajuntament abans del 21 de juny.
11/06/2018

Els alumnes de l’aula d’1 a 2 anys han de presentar:

  • Sol·licitud de bo infantil per duplicat i signada pels pares (Annex I)
  • Documentació compulsada requerida en la sol·licitud.

 

Els alumnes de l’aula d’1 a 2 anys també poden emplenar la sol·licitud de manera telemàtica en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

 

Els alumnes de l’aula de 2 a 3 anys sols han de presentar:

  • So·licitud autoritzant l’Ajuntament a la tramitació.
  • Còpia compulsada del SIP de l’alumne.