Reglament Escola Infantil Municipal
Edicte de l'Ajuntament de Genovés sobre aprovació inicial del reglament de l'escola infantil municipal de primer cicles del Genovés, que deroga l'anterior.
31/07/2017