Selecció de dos auxiliars d’ajuda a domicili mitjançant concurs-oposició (18/07/2018)
Selecció de dos auxiliars d'ajuda a domicili amb caràcter de funcionari/a interí/na a jornada parcial i la constitució d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals en el servei.
18/07/2018

Sistema selectiu: Concurs-oposició

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals

Inici: 17/04/2017 - Finalitza: 07/05/2018