Selecció de tres conserges d’instal·lacions esportives amb caràcter interí (10/05/2018)
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del Tribunal Qualificador i data i lloc de celebració de la fase d'oposició del concurs-oposició per a la selecció de tres conserges d'instal·lacions esportives amb caracter interí
18/04/2018

Sistema selectiu: Concurs-oposició

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals

Inici: 06/12/2017 - Finalitza: 26/12/2017

Descarregar certificat del període d'exposició