Selecció de tres conserges d’instal·lacions esportives amb caràcter interí (24/01/2018)
Bases especifiques per a la selecció de tres conserges d'instal·lacions esportives amb caracter de funcionari/a interí/na a jornada parcial i la constitució d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals en la categoria de conserge.
24/01/2018

Sistema selectiu: Concurs-oposició

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals

Inici: 06/12/2017 - Finalitza: 26/12/2017

Descarregar certificat del període d'exposició