S’informa als empresaris i empresàries de Genovés de la necessitat d’estar inscrits al ROLECE per poder optar a les licitacions de l’Administració
Cal formar part d’este Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Comunitat Autònoma abans del 9 de setembre de 2018.
18/07/2018

L’Ajuntament de Genovés informa a empresaris, empresàries i persones jurídiques sobre l'obligatorietat d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o de la comunitat autònoma, abans del 9 de setembre de 2018, si volen participar en processos de contractació en l’Administració Pública.

 

Esta obligatorietat ve marcada per la nova Llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat 9 de març.

 

Estar inscrit o inscrita abans del 9 de setembre facilitarà la participació de les empreses en els procediments oberts simplificats de les Administracions, ja que el procés de tramitació de la inscripció comporta un temps.

 

El ROLECE depèn del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques o bé de la Comunitat Autònoma corresponent.

 

El registre suposa per a les empreses no haver de presentar la documentació administrativa en cada procediment de contractació, alhora que permet concentrar els seus esforços en la proposta tècnica i econòmica.

 

La inscripció és gratuïta. Per inscriure’s és necessari presentar una sol·licitud telemàtica, emprant els formularis disponibles a la direcció electrònica del Registre i signar-la amb el certificat electrònic de l’interessat o interessada o del seu representant (DNI electrònic). Després, cal incorporar la documentació acreditativa a la inscripció sol·licitada.

 

Podeu tramitar les inscripcions i rebre suport a través de:

- La pàgina web https://registrodelicitadores.gob.es/

- Al telèfon 91 443 0995

- Al correu electrònic: rolece@minhap.es

- A través d'este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9943rTB9gTA

 

* També adjuntem un manual d’inscripció i un fullet explicatiu.