Unitat de Respir familiar
L'Àrea de Benestar social de l'Ajuntament del Genovés, despreés de valorar la situació real de la població, va a ficar en funcionament una UNITAT DE RESPIR FAMILIAR.
4/06/2018

Actualment assistim a un augment de l'esperança de vida en les persones, moltes vegades associat a l’aparició d’algunes malalties, entre les quals és troben les demències com l'Alzheimer.

Davant d`aquesta situació, el perfil de cuidador típic correspon al d’una dona amb una edat mitjana de 57 anys, mestressa de casa i co-resident amb el malalt.

La Unitat de Respir Familiar, pretén ser un servei on es treballe amb les persones amb demència en fase lleu o moderada en l’àmbit d'estimulació integral, en horari de matí.

És important que la persona no patisca malalties físiques que suposen problemes seriosos de mobilitat o d'atenció sanitària, donada la temporalitat d'aquesta unitat i el personal disponible.

No s’ofereix servei de menjador, ni transport adaptat.

 

BENEFICIARIS
- Persones majors pensionistes i jubilats/des.
- En major o menor mesura amb limitacions físiques i/o cognitives
- En determinats casos amb familiars, que no puguen fer-se càrrec tot el dia i opten per aquest Servei com a possibilitat de descarregar tot el treball d'atenció.

 

OBJECTIUS:
- Mantenir al màxim els llaços socials i les relacions de la persona major.
- Potenciar la integració del major en el seu context sociocultural prevenint situacions d'aïllament i desarrelament social.
- Recuperar i mantenir el màxim grau d'autonomia personal que permeten les seues potencialitats.
- Prevenir l'increment de la dependència mitjançant intervencions rehabilitadores i terapèutiques.
- Orientar i promocionar el centre perquè siga un lloc de trobada de les persones d'edat i un punt de referència en la vida social i cultural comunitària

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
AJUNTAMENT DEL GENOVÉS DEL 4 Al 8 DE JUNY