Vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana
Sol·licitud del programa vacances socials per a majors de la Comunitat Valenciana. Termini de presentació: 15 de juny fins al 15 de juliol.
15/06/2017

Requisits per a accedir al programa:

- Sol·licitud presentada dins del termini establit
- Ser major de 65 anys, o tenir complits els 60 sent pensionista del sistema públic, a 31 de desembre de 2017
- Estar actualment empadronat en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
- Poder valdre's per si mateix i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència.
- Poden ser beneficiaris del programa els familiar a càrrec amb discapacitat igual o superior al 45% que formen part de la unitat familiar del sol·licitant, sempre que el viatge el realitze amb els seus familiars i ocupe llit supletori en la mateixa habitació.
- El cònjuges de les persones sol·licitants hauran de reunir obligatòriament els requisits 3 i 4 anteriorment indicats.
- Abonar l'import corresponent a l'efectuar la reserva. Els preus inclouen allotjament en pensió completa i habitació doble a compartir. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement per nit, establit per contracte.