Centre d'Informació Juvenil

QUÈ ÉS L'AODL

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament (AODL) és un departament de l’Ajuntament del Genovés que presta un servei públic i gratuït en matèria d’ocupació, formació ocupacional, promoció de l’activitat econòmica local, suport a emprenedors i cooperació amb el teixit empresarial i comercial local.

 

FUNCIONS

- Foment de l’ocupació, informació i orientació als desocupats en la recerca d’un lloc de treball.

- Informació sobre formació ocupacional i formació professional per a la millora de les competències dels desocupats i treballadors en actiu.

- Gestió dels diferents programes subvencionats per altres administracions (SERVEF, SEPE, Diputació de València) per a la contractació pública, orientació laboral i formació ocupacional.

- Promoció econòmica empresarial i comercial amb informació i assessorament a empreses i emprenedors locals.

- Col·laboració amb altres departaments en la promoció dels recursos naturals, culturals i turístics del municipi.