Certificació digital

 

DIRECCIÓ PUNT DE REGISTRE DE FIRMA ELECTRÒNICA: Ajuntament de Genovés
TELÈFON: 96 222 91 66  FAX: 96 222 91 80
HORARI: De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h

 

QUI SOM?

La Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - ACCV proporciona als ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques els mecanismes d'identificació telemàtica segura en els tràmits administratius a través d'Internet: els certificats digitals i les tecnologies associades.

Els certificats emesos i la resta de servicis que la ACCV presta s'ajusten al que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, per la qual cosa la ACCV gaudix d'ampli reconeixement en totes les Administracions Públiques. A més, amb els certificats digitals reconeguts expedits per la ACCV es pot generar la firma electrònica reconeguda, que és equivalent a la manuscrita.

 

PER A QUÉ SERVEIX LA FIRMA DIGITAL?

·         Presentar la declaració de la Renda.

·         Utilitzar els Servicis Interactius per a demandants d'ocupació

·         Aconseguir la vida laboral.

·         Consultar dades cadastrals.

·         Sol·licitar beques i ajudes de la Generalitat.

·         Realitzar qualsevol tipus de tràmit amb l'administració.

 

AVANTATGES DE LA FIRMA DIGITAL

El certificat digital és l'únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d'una persona en Internet. Es tracta d'un requisit indispensable perquè les institucions puguen oferir servicis segurs a través d'Internet. A més:

 

El certificat digital permet la firma electrònica de documents: El receptor d'un document firmat pot tindre la seguretat que este és l'original i no ha sigut manipulat i l'autor de la firma electrònica no podrà negar l'autoria d'esta firma.

 

El certificat digital permet xifrar les comunicacions. Només el destinatari de la informació podrà accedir al contingut d’esta.

 

En definitiva, el principal avantatge és disposar d'un certificat que li estalviarà temps i diners en realitzar tràmits administratius en Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

 

COM PUC OBTINDRE UN CERTIFICAT DE LA ACCV?

Per a obtindre la firma digital has de sol·licitar-la per escrit en l'Ajuntament i portar una còpia del DNI. Pots obtindre més informació en l'Ajuntament i en www.accv.es.