Escoles esportives

 

ATENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS: Ajuntament de Genovés 
TELÈFON: 96 222 91 66  FAX: 96 222 91 80
HORARI: De dilluns a divendres de 12.00 a 14.00 h
 
TELÈFON PISCINA CLIMATITZADA: 662 69 28 48
TELÈFON POLIESPORTIU: 664 33 12 53

 

El món esportiu al nostre poble està format per moltes persones que participen de manera independent o mitjançant les diverses activitats que oferim a les Escoles Esportives Municipals de Genovés. Gràcies a l’ajuda d’associacions disposem d’un poble on existeix una forta vitalitat en la pràctica de l’esport. Des de l’àrea d’ Esports de L’Ajuntament de Genovés volem fer arribar a tothom les diverses especialitats esportives així com formar a persones mitjançant l’esport, una eina molt bona per créixer en valors socials. Són molts els esportistes que gaudeixen de les nostres instal·lacions, i des d’aquest espai animem a tothom a gaudir-les i practicar esport. Una visita en aquest espai us informarà de tot el que disposem a nivell esportiu.

 

COM FORMALITZE LA MEUA INSCRIPCIÓ?

Per poder inscriure's a les EEM municipals heu de seguir les següents instruccions:

 

EEM-ACTIVITATS DE SEC. Dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament o al mateix poliesportiu. Passos a seguir:

1. Pagar l'import de l'activitat en Caja Mar del primer mes (ES41-3058-2181-7227-3200-0011). Adjuntar extracte bancari en la fitxa d'inscripció.

2. Emplenar la fitxa d'inscripció del tríptic, amb TOTES les dades i degudament signat. Al comprovar que totes les dades són correctes se li entregarà a cada usuari una targeta de caràcter unipersonal i intransferible, obligada per a l'accés a l'activitat. 

 

EEM-ACTIVITATS PISCINA CLIMATITZADA. Dirigir-se exclusivament a la piscina climatitzada.

1. Pagar l'import de l'activitat en Caja Mar del primer mes (ES41-3058-2181-7227-3200-0011). Adjuntar extracte bancari en la fitxa d'inscripció.

2. Emplenar la fitxa d'inscripció del tríptic, amb TOTES les dades i degudament signat. Al comprovar que totes les dades són correctes se li entregarà a la piscina coberta a cada usuari, una targeta de caràcter unipersonal i intransferible, obligada per a l'accés a l'activitat. 

Què he de fer per donar-me de baixa?

1. Emplenar un full de sol·licitud de baixa  a la mateixa piscina coberta (activitats desenvolupades a la piscina climatitzada) o al poliesportiu i/o Ajuntament ( activitats de sec) i per cap via de comunicació més. Se li farà entrega d'una còpia de la mateixa en el moment de la entrega. 

2. Perquè no es pase la remesa, l'usuari ha de gestionar la baixa abans de que finalitze el mes anterior. En cas contrari se li passarà la remesa. En cas que l'usuari torne el rebut, aquest se li enviarà a Executiva, prohibint-li l'accés fins que s'abone la quantitat establida.

 

NORMES GENERALS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

1. L'usuari podrà practicar sense límit, totes les activitats amb la modalitat targeta (trimestral ó mensual) , bany lliure inclòs.

2. Els mesos es paguen complets encara que l'usuari s'apunte passats uns dies de l'inici de mes.

3. Cada rebut tornat tindrà un càrrec a compte del client. En cas de no fer-se efectiu (tant el rebut com el càrrec) en el termini establert, el rebut anirà per la via Executiva.

4. En el cas que una persona acumule més de dos rebuts tornats o impagats quedarà exclosa de les EEM. I fins que no es fique al corrent en els pagaments no podrà realitzar cap activitat organitzada per les EEM.

5. Si alguna targeta no funciona correctament s'ha de gestionar al poliesportiu o piscina coberta.

6. Es disposa de més informació al taulell d'anuncis de les EEM del poliesportiu i Piscina Coberta , així com al  Facebook 'Escoles Esportives Municipals'.

7. L'Ajuntament es reserva el dret a modificar qualsevol activitat per no arribar al mínim d'usuaris establert o per motius d'organització.

8. El 30 de juny finalitzen les activitats de les EEM (activitats infantils dutes a terme dins el centre escolar el 30 de maig).

9. L'usuari te la obligació de llegir el taulell d'anuncis del poliesportiu, piscina ó pàgina web de les EEM (www.genoves.es) , per tal de estar informa't de les modificacions que puguen haver.

10. Els trimestres només es podran pagar al mesos d'Octubre (1er Trimestre), Gener (2on trimestre), Abril (tercer trimestre).

11. L'activitat de musculació finalitzarà el 31 d'agost. 

12. 2 rebuts tornats significarà la expulsió automàtica de l'alumne.

13. És responsabilitat dels alumnes o pares (per als xiquets/es menors d'edat) inscriure's degudament (entregar justificant bancari + inscripció) a l'Ajuntament.

14. No es pot inscriure cap alumne el mateix dia de l'activitat.

15. Les activitats disposen d'un aforament màxim. En cas de complir-se se li tornarà a l’alumne l'import abonat.

16. És norma imprescindible domiciliar la inscripció. En cas contrari la inscripció no serà acceptada ni formalitzada.

17.Per a donar-se de baixa, l'usuari ho farà el mes d'abans (Per exemple, si ens volem donar de baixa al maig, ho tenim que fer a l'abril).

 

NORMES GENERALS DE LA PISCINA COBERTA 

1. L'Ajuntament es reserva el dret a modificar qualsevol activitat per no arribar al mínim d'usuaris establert o per motius d'organització.

2. Si alguna targeta no funciona correctament s'ha de gestionar a la piscina coberta.

3. Al tauler d'anuncis de la piscina podeu trobar tota la informació al voltant de la piscina, així com la normativa del règim intern.

4. L'horari de la piscina coberta s'estableix segons les demandes dels cursos de natació.

5. Les classes són de 45 minuts. A excepció dels nadons que seran de 30 minuts.

6. Família nombrosa, pensionistes i discapacitats 30% de descompte. Alguns ja aplicats.

7. Les bonificacions es poden consultar a la piscina coberta o al taulell d'anuncis.

8.Les bonificacions s'han de sol·licitar per escrit a la piscina, justificant el motiu del descompte.

9. Les altes i les baixes de la piscina coberta es gestionen a la mateixa piscina coberta.

10. És norma imprescindible domiciliar la inscripció. En cas contrari la inscripció no serà acceptada ni formalitzada.

11.El temps màxim del bany lliure de natació és d'1h.

13.Els pagaments trimestrals no seran reembolsats ni la part proporcional, una vegada començat el mateix.

14.Una vegada començat el mes o trimestre no se podrà sol·licitar el reembolsament del pagament.

15.Per a donar-se de baixa, l'usuari ho farà el mes d'abans (Per exemple, si ens volem donar de baixa al maig, ho tenim que fer a l'abril).

 

*L'horari pot canviar segons la demanda.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Imatges de totes les instal·lacions esportives municipals
VOLS INSCRIURE'T A LES NOSTRES ACTIVITATS ESPORTIVES?
Descarrega el nostre díptic per a les Escoles Esportives o per a la Piscina Coberta
INSTÀNCIA DE BAIXA EEM I PISCINA COBERTA
Entregar la instància el mes anterior al que es vol fer efectiva la baixa, per tal que no es realitze el cobrament de la quota. Guardar la instància en cas de justificar algún incident.
PISCINA ESTIU 2020 COVID-19
Tota la informació que necessites saber per poder accedir a la piscina d'estiu amb totes les mesures preventives.