Convocatòria d’ajudes municipals directes a autònoms i empreses del Genovés per a fer front a les despeses corrents ocasionades durant el període d’emergència sanitària pel COVID19.

Objecte de les ajudes: Subvencionar les despeses corrents (llum, aigua, telefonia, lloguer de local, pòlisses assegurances, etc.) generades entre març i juny de 2020.

Objecte de les ajudes: Subvencionar les despeses corrents (llum, aigua, telefonia, lloguer de local, pòlisses assegurances, etc.) generades entre març i juny de 2020.

Quantia de les ajudes: Import màxim de 600 € per a empreses obligades a suspendre l’activitat (RD 463/2020 declaració Estat d’Alarma) i de 400 € per a les empreses que han vist reduïda la seua factura en un 50% durant el 2º trimestre de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 29 d’octubre al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos utilitzant el tràmit específic disponible en la SEU ELECTRÒNICA (www.genoves.sedelectronica.es)

Consulta dels criteris de concessió de les ajudes, la documentació a presentar i el model de sol·licitud en el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DEL GENOVÉS (www.genoves.sedelectronica.es/transparency)

Més informació:

AODL El Genovés

Tel. 96 222 91 66

Correu-e: aodl@genoves.es