Convocatòria d’ajudes municipals directes a autònoms i empreses del Genovés per a l’adquisició de material de protecció front el COVID19

Objecte de les ajudes: Subvencionar les despeses ocasionades per les empreses per l’adquisició de material de protecció necessari per a desenvolupar la seua activitat com a mesura de prevenció de contagis del COVID, dels treballadors i la clientela.

Quantia de les ajudes: Import màxim de 300 €

Termini de presentació de sol·licituds: Del 29 d’octubre al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos utilitzant el tràmit específic disponible en la SEU ELECTRÒNICA (www.genoves.sedelectronica.es)

Consulta dels criteris de concessió de les ajudes, la documentació a presentar i el model de sol·licitud en el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DEL GENOVÉS (www.genoves.sedelectronica.es/transparency)

Més informació:

AODL El Genovés

Tel. 96 222 91 66

Correu-e: aodl@genoves.es