L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament convoca una ajuda per a l'alumnat de 2n Cicle d'Educació Infantil matriculat en el curs escolar 2020-21.

La sol·licitud i documentació es podrà presentar del 9 al 20 de novembre (ambdós inclosos) a través de la SEU ELECTRÒNICA utilitzant el tràmit general: https://genoves.sedelectronica.es.

Més informació i documentació en el PORTAL DE TRANSPARÈNCIA de l'Ajuntament: https://genoves.sedelectronica.es/transparency.