Orientacions per a realitzar tràmits online

L’únic requisit indispensable, es verificar la identitat de l’interessat/da mitjançant un dels següents mètodes segurs:

 

  • DNI electrònic / certificat electrònic:

Per tal d’utilitzar el DNI electrònic es requereix un lector de targetes i saber quin es el PIN associat al vostre DNI.

 

Tota la informació sobre DNI electrònic la podeu trobar en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300&id_menu=15

 

  • Certificat electrònic:

L’Ajuntament del Genovés és Punt de Registre d’Usuari (PRU) de firma electrònica de l’ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), per tant, està autoritzat per emetre certificats d’usuari, es a dir, personals.

 

Amb motiu de la situació generada pel COVID-19,  i sempre prenent les mesures preventives necessàries, els pasos a seguir per obtindre un certificat son:

 

1. Sol·licitar el certificat a l’Ajuntament. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se mitjançant la seva D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d'aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

2. Generació del certificat. Realitzada l’alta del nou certificat es citarà a l’usuari per tal d’entregar la documentació. Es el propi usuari el que generarà el certificat en el seu ordinador. En la documentació que s’entrega està explicat tot el procés. També pot servir d’ajuda aquest manual elaborat per l’ACCV: https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_sw/generar-sw_c.pdf

 

Per a qualsevol dubte que puga sortir podeu utilitzar el mail: genoves@genoves.es  

 

  • Clave PIN:

És una manera de realitzar tràmits per Internet amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada que necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica està basat en l'ús d'un codi triat per l'usuari i un PIN comunicat al telèfon mitjançant l'app Cl@ve PIN o amb un missatge SMS . És obligatori registrar-te prèviament en el sistema.

 

Enllaç amb informació de com obtindre Clave PIN: https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Que-es.html

 

  • Clave Permanente:

És un sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda per tu. Per a accedir al procés d'activació és necessari que prèviament t'hagis registrat en el sistema.

 

Enllaç amb información de com obtindre Clave Permanente: https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/queEs.html

 

 

Una vegada obtingut qualsevol mètode d’identificació dels descrits anteriorment, podreu accedir a les seus electròniques i fer ús dels servicis de que disposen.

 

Exemples d’us amb un especial interès actualment serien:

 

  • - Obtindre documentació y tramitar les ajudes destinades a treballadors, aturats, autònoms i empreses de les que ens parla l’AODL en aquest enllaç:

https://genoves.divaladl.es/va

  • - Accedir a veure el borrador de la renda i confirmar-lo:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

  • - Obtindre certificats d’empadronament a la nostra seu electrònica de forma immediata:

https://genoves.sedelectronica.es

 

Pràcticament la totalitat dels tràmits presencial es poden fer de forma online. Vos animem a fer ús!