PSICOVIDA-10, Guía d'orientació psicològica i emocional per a diferents col·lectius

En aquesta guia d'ajuda psicològica per a l'afrontament del Covid-19 trobaràs el següent material:

- Material per a persones amb trastorn d'ansietat.
- Material per a persones que pateixen malalties cròniques.
- Material per a persones que estan a càrrec de persones malaltes.
- Material per a personal sanitari i altres professionals exposats.
- Material per a pares i xiquets/as.
- Material per a pares i xiquets/as amb discapacitat.
- Material per a persones majors.
- Material per a persones que teletrabajen.
- Material per a realitzar mindfulness per al maneig de l'ansietat.
- Material per a gestió dels pensaments i de l'ansietat.

 

Recordem que el servei municipal de SEAFI està a disposició de tota aquella persona amb necessitats d'assessorament psicològic al telèfon: 634 200 525