Arbres monumentals

El municipi del Genovés i el seu terme municipal per les seues característiques ambientals i històriques, ha vist afavorida l'existència d'una gran biodiversitat d'espècies vegetals llenyoses autòctones i al·lòctones, que formen part de la vegetació dels nostres boscos, dels camps de cultiu agrícola, i de la vegetació ornamental de la nostra vila.

 

Aquest conjunt de fets ha facilitat que en el medi natural, agrícola i urbà existisquen grups i exemplars botànics que per les seues característiques excepcionals de tipus científic, històric, cultural i social presenten un Valor d'Interés Local. Aquests elements vegetals constitueixen un patrimoni arbori únic que forma part del patrimoni medi ambiental i cultural del nostre poble, el que implica que siga d'interés públic la seua protecció i conservació.